Fotsoneterapi

En soneterapeut behandler sykdommer og ulike plager ved å stimulere soner under og på føttene med massasje og trykk. Terapeuten bruker kun egne hender og olje under fotsoneterapi behandlingen. Sonene under føttene er refleks soner for kroppens indre organer, muskulatur, lymfesystem, nerver og hormonsystem. Ved en ubalanse kan de respektive sonene under føttene føles ømme. Trykket som utøves på de ulike sonene vil gi beskjed til hjernen, som igjen sender signaler til de organer/områder i kroppen som er i ubalanse.

Hvordan virker terapien?

  • Når soneterapeuten stimulerer føttenes soner, oppstår det en normaliserende effekt i tilsvarende kroppsdel.
  • En forbedring av sirkulasjonen av kroppsvæskene.
  • Økt utskillelse av endorfiner (“kroppens eget morfin”).
  • Forbedret immunforsvaret og økt overskudd.
  • På denne måten hjelper soneterapeuten kroppen til å hele seg selv.

Hva er vanlige reaksjoner på behandlingen?

Det oppstår gjerne ulike reaksjoner under behandling, det kan være varme- og/eller kuldefølelse i kroppen, avspenning, muskeltrekkninger, tretthet, energirush, gåsehud, sorg/gråt, gledesfølelse, latter, svimmelhet, munntørrhet. Alt dette indikerer at det er bevegelse i energien i kroppen. Reaksjoner etter behandlingen oppstår vanligvis behandlingsdagen eller dagen etter, og kan medføre en forverring av de symptomer som fra før er aktive. Ellers kan man oppleve generelle symptomer som hodepine, tretthet, diaré, svetting, utsondring fra slimhinner og økt vannlating. Disse symptomene er forbigående og tolkes som tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert og at det skjer en avgiftning.

Fotsoneterapi

1 behandling 60 min – 650,-